Skoči na glavno vsebino
+386 5 7311 280 info@sc-sezana.si

Evropski razvojni načrt

Dolgoročni strateški cilj ŠC Sežana je postati partner okolja v razvojnih strategijah. To želimo doseči s prilagajanjem odprtega kurikula potrebam okolja. Zavedamo se, da je to mogoče le s stalnim izpopolnjevanjem učiteljev in ostalih zaposlenih, ki jim želimo omogočiti spremljanje novosti v tujini, izmenjavo dobrih praks s tujimi sorodnimi organizacijami ter izboljšanje znanja tujih jezikov. Spoznanja iz tujine želimo prenesti v domače okolje in s tem spodbuditi razvoj kreativnih rešitev za probleme v lokalnem okolju.

Čim večjemu številu dijakov želimo omogočiti prakso v tujini, saj se zavedamo, da je takšna izkušnja pomemben mejnik v osebnem in profesionalnem razvoju mladostnika. Želimo, da bi bili dijaki bolj motivirani za delo, bolj samozavestni, radovedni, produktivni in kar je najpomembneje samoiniciativni. S tem bi se posledično dvignila kakovost pouka, kar bi se pokazalo v vedno višje zastavljenih ciljih in odličnih rezultatih. Želimo, da bi se znašli v tujem delovnem okolju in da bi znali prenesti izkušnje iz tujine v domače okolje, kar bi jih naredilo bolj kompetentne in zaposljive. Veliko bi pridobili tudi na znanju tujih jezikov, saj bi bili primorani komunicirati in uporabljati jezik stroke.

V desetih letih mednarodnega sodelovanja smo z nekaterimi tujimi institucijami zgradili pomembna strateška partnerstva. Vsak nadaljnji projekt z neko institucijo pomeni okrepitev partnerstva, ki se razvija na vedno višjih nivojih sodelovanja in lahko pripelje do skupnega razvoja novih kurikulov, programov ali modulov in posledično do sistemskih sprememb.

Potrebe našega centra so skladne z Evropa 2020.

KAMEN IN KULINARIKA

PROJEKT IZROČILO

Dostopnost