Skoči na glavno vsebino
+386 5 7311 280 info@sc-sezana.si

Kratka zgodovina zavoda

 • V šolskem letu 1975/76 se je vpisala prva generacija dijakov na Srednjo šolo v Sežano in sicer en oddelek gimnazije kot dislocirani oddelek Gimnazije Koper, en oddelek ekonomskih tehnikov (dislocirani oddelek Srednje ekonomske in upravno-administrativne šole Koper) in dijaki 3. letnika RTV mehanikov iz izobraževalnega centra Litostroj Ljubljana.
 • V šolskem letu 1976/77 je bil dodatno vpisan še oddelek pedagoške gimnazije kot dislociran oddelek Gimnazije Koper, šola se je vselila v lokacijo Stare šole, ki je bila primerno obnovljeno za sprejem srednješolcev.
 • V šolskem letu 1978/79 je šola pridobila še nov program – RTV mehanikov kot dislocirani oddelek Izobraževalnega centra Litostroj Ljubljana.
 • V naslednjem šolskem letu je bil vpisan 1.oddelek kovinarjev – periodični pouk kot dislocirani oddelek Poklicne kovinarske in avtomehanične šole Koper, šola pa se je preselila v novo zgradbo na Stjenkovo 3, kjer domuje še danes.
 • S šolskim letom 1981/82 se je začel uveljavljati nov zakon o usmerjenem izobraževanju, stari programi so odmirali, šola pa se je osamosvojila in pridobila matičnost programov. Šola je vpisala učence v nove vzgojno-izobraževalne programe: družboslovno-jezikovni program kot matična šola, program elektronike pod matično šolo- Tehničnim srednješolskim centrom »Branko Brelih« Nova Gorica in program kovinarstva in strojništva pod matično Srednjo kovinarsko in prometno šolo v Kopru, hkrati pa je šola končevala stare programe.
 • V naslednjem šolskem letu je šola vpisala en oddelek smeri ekonomski tehnik, poslovno-finančna dejavnost. V letu 1987/88 se na šoli začne naravoslovno-matematična dejavnost.
 • Zaradi velikega vpisa dijakov – bodočih prodajalcev v Srednjo ekonomsko in družboslovno šolo Koper se v letu 1988/89 na sežanski šoli začasno odpre en oddelek poslovno finančne in trgovinske dejavnosti, smer prodajalec.
 • V š.letu 1990/91 se po ukinitvi usmerjenega izobraževanja dijaki vpišejo v splošno gimnazijo.
 • Leta 1993/94 šola vpiše en oddelek programa poslovni tajnik – triletno srednje poklicno izobraževanje.
 • Leta 1997/98 šola vpiše nadaljevanje programa poslovni tajnik – dveletno poklicno-tehnično izobraževanje v programu poslovni tehnik
 • Leta 2002/03 je šola pridobila program maturitetni tečaj.
 • Leta 2003/04 se je preoblikoval program poslovni tajnik v program administrator, program poslovni tehnik pa v program ekonomski tehnik PTI (poklicno tehniško izobraževanje). V šolskem letu 2010/11 se je program ekonomski tehnik PTI zaključil
 • Leta 2006/07 se je zaradi premajhnega zanimanja ukinil vpis v program administrator.
 • V 2007/08 je šola pridobila nov program v okviru ekonomske šole – aranžerski tehnik.
 • Februarja 2008 je Občina Sežana zagotovila sredstva za zaposlitev ravnateljice na Višji strokovni šoli v ustanavljanju in sicer za programa Fotografija in Oblikovanje materialov. Julija 2008 se je šola preoblikovala in dobila nov ustanovni akt. Nastal je Šolski center Srečka Kosovela Sežana, z dvema organizacijskima enotama: Gimnazija in ekonomska šola ter Višja strokovna šola.
 • Leta 2008 je Višja strokovna šola v svoja programa, Fotografija in Oblikovanje materialov, vpisala prve študente. Z začetkom študijskega leta 2008/09, natančneje s 1. oktobrom 2008 je tudi Višja strokovna šola prešla na financiranje v okviru države.
 • S študijskim letom 2010/11 so študentje prvih letnikov Višje strokovne šole začeli s študijem po prenovljenih programih.

KAMEN IN KULINARIKA

PROJEKT IZROČILO

Dostopnost